Demenova trip 2011

Krátky komediálny dokument z ronvomerného cyklu „Príbehy z Demužovej“ zaoberajúci sa o nenásytnej túžbe človeka po alkohole a iných omamných látkach.

Continue Reading...

Powered by WordPress