Vymakaná akcia sa konala v Skalici, kde sa ľudia vedia baviť a táto povesť sa 100% potvrdila. Celkom dobrá technika a tučná atmosféra. Okrem Kostramosty vystúpilo petržalské Združenie a Lúza. Tak isto iné kapelky, len tie mi už dávano vypadli z hlavy. Tekže jeden fotoreportík.